ประสานงาน

ประสานงาน

สมาคมเรียงแก้วและกิจกรรมนันทนาการ ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการประสานงาน ระหว่างผู้ให้และผู้รับ เราเชื่อว่า ยังมีผู้ใหญ่ใจดีอีกหลายคนที่มองหาโอกาสที่จะสนับสนุนผู้ที่ด้อยโอกาสที่มีอยู่มากในสังคม แต่อาจยังไม่เห็นช่องทางที่จะให้การช่วยเหลือ สมาคมฯ จึงขอเป็นผู้ทำหน้าที่ดังกล่าว 

 

Visitors: 228,566