สร้างเครือข่าย

สร้างเครือข่าย

สมาคมเรียงแก้วและกิจกรรมนันทนาการ เห็นประโยชน์ของกีฬาสแต็ค ที่ช่วยให้ผู้เล่นได้รับการพัฒนาศักยภาพ สมองสองซีก ประสาทสัมผัสทั้งมือและสายตา รวมถึง EQ และ EF ด้วย จึงมุ่งมั่นที่จะสร้างเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็ง ทั้งในกลุ่มของนักกีฬาสแต็ค โค้ชผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน ชมรม สถานศึกษา ฯลฯ เพื่อรองรับการเติบโตต่อไปในอนาคต

 

Visitors: 228,567