ผู้สนับสนุน

Speed Stacks Inc. และ Speed Stacks Thailand

มีความภูมิใจที่ได้เป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ

และผู้ให้บริการอุปกรณ์ของ WSSA 

อุปกรณ์ Speed Stacks เป็นอุปกรณ์ชนิดเดียวที่ได้รับอนุมัติ

ให้ใช้ในการแข่งขันที่ได้รับการรับรองและได้รับการยอมรับจาก WSSA

 

Visitors: 228,566