ปฏิทินกิจกรรม

(ร่าง) ปฏิทินกิจกรรมประจำปี

** เป็นตารางกิจกรรมคร่าวๆ ของสมาคมฯ วันเวลาที่แน่นอนจะยืนยันอีกครั้งที่หน้าเพจ Good Choices Club

 • มกราคม          สนาม Stack Fast
 • กุมภาพันธ์       สนาม School Battle
 • มีนาคม           กิจกรรมเก็บตัวนักกีฬาเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขัน WSSC
 • เมษายน         สนาม WSSC
 • พฤษภาคม      สนาม Stack Fast
 • มิถุนายน         สนามชิงแชมป์ภาค #1-2
 • กรกฎาคม        สนามชิงแชมป์ภาค #3-4
 • สิงหาคม         สนามชิงแชมป์ประเทศไทย
 • กันยายน         สนาม Stack Fast
 • ตุลาคม           สนาม Stack Fast
 • พฤศจิกายน     กิจกรรม STACK UP! & สนาม JUNIOR Stack Fast
 • ธันวาคม         สนาม CM Open

 

Visitors: 228,566