ประวัติโดยย่อ

WSSA ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2544 ในชื่อ World Cup Stacking Association

แต่ในปี พ.ศ. 2548 ทั้งชื่อกีฬาและองค์กรมีการเปลี่ยนแปลง

เพื่อตอบสนองต่อการตระหนักที่เพิ่มขึ้นว่ากีฬาสแต็คกลายเป็นกีฬาในโรงเรียน

ปัจจุบัน Sport Stacking เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมโรงเรียน

และสโมสรกว่า 47,000 แห่งใน 54 ประเทศทั่วโลก


สำหรับในประเทศไทย สแต็คเริ่มเป็นที่รู้จักมาตั้งแต่ปี 2551

ปัจจุบันมีนักกีฬาสแต็คจากหลายโรงเรียนทั่วประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน

รวมทั้งยังมีการบรรจุให้กีฬาสแต็คเป็นวิชาเลือกในการเรียนการสอนของโรงเรียนอีกด้วย

สมาคมเรียงแก้วและกิจกรรมนันทนาการ โดยคณะผู้ก่อตั้งสมาคมกีฬาสแต็ค (ประเทศไทย)

ดำเนินงานโดยได้รับการสนับสนุนและการรับรองจากสมาคมกีฬาสแต็คโลก (WSSA)

 

 

Visitors: 228,568