การจัดการแข่งขัน

การจัดสนามการแข่งขัน กีฬาสแต็ค

 

ตำแหน่งของผู้ตัดสินและกล้องวิดีโอ  กีฬาสแต็ค

 

ประเภทและรุ่นอายุการแข่งขัน  กีฬาสแต็ค

Visitors: 228,566