กฎกติกา

กฎกติกากีฬาสแต็คโดยสมาคมกีฬาสแต็ค (ประเทศไทย)

 

เราสร้างพีระมิดเชิงบวก!

เต็มไปด้วยการให้กำลังใจกัน ไม่มีการดูหมิ่น

มีเพียงผู้ชนะที่อ่อนน้อมและผู้แพ้ที่สุภาพเท่านั้น

 

กีฬาสแต็คไม่เพียงแค่พัฒนาทักษะทางกายภาพที่สำคัญเช่นความสัมพันธ์ระหว่างดวงตาและมือ ความเร็วและสมาธิเท่านั้น แต่ยังช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในตนเอง การทำงานเป็นทีม และความมีน้ำใจนักกีฬา เราตั้งใจที่จะสนับสนุนคุณภาพดังกล่าว และสร้างประสบการณ์ด้านบวกให้กับทุกคน คนส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬาสแต็คเป็นผู้ที่อาสาทำงานหนักเพื่อสร้างผลงานที่ดีที่สุด

 

กีฬาสแต็คก็เหมือนการแข่งขันกีฬาประเภทอื่นที่ต้องมีการตัดสินการแข่งขัน โดยส่วนใหญ่จะเป็นที่ยอมรับแต่ก็มีบ้างที่ถูกสงสัย แต่ทุกการตัดสินจะถูกทำให้ชัดเจน ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬาสแต็คทุกคน ไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาสแต็ค ผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ และผู้ชมการแข่งขัน ร่วมกันทำหน้าที่ของตนให้ออกมาอย่างดีที่สุด ให้กีฬา สแต็คเป็นกีฬาที่ดีและเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติที่ดี เพื่อให้มีช่วงเวลาที่น่าจดจำร่วมกัน สมาคมกีฬาสแต็คปฏิบัติตามหลักการและคำแนะนำที่สร้างขึ้นโดย Positive Coaching Alliance เราขอให้คุณปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้เช่นกัน คุณสามารถเข้าชมเว็บไซต์ได้ที www.positivecoach.org    

 

คำจำกัดความ

แก้วสแต็ค คือ แก้วที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับกีฬาสแต็ค ได้รับการรับรองจากสมาคมกีฬาสแต็คโลก และถูกใช้ในการแข่งขันกีฬาสแต็ค ปากแก้วมีลักษณะเปิด ส่วนฐาน (หรือขอบ) ของแก้วถูกปิด ไม่อนุญาตให้นำแก้วที่ผ่านการแก้ไขหรือดัดแปลง (เช่น เจาะรูเพิ่ม เอาเครื่องหมายออก ใช้วัสดุแบบอื่น เป็นต้น) มาใช้ในการแข่งขันที่ทางสมาคมฯ จัดขึ้น

หมายเหตุ บริษัท สปีดสแต็ค (Speed Stack Inc.) เป็นผู้สนับสนุนสำคัญของสมาคมกีฬาสแต็คโลก และแก้วสแต็คยี่ห้อสปีดสแต็คก็ถูกใช้เป็น “แก้วสแต็คอย่างเป็นทางการของสมาคมกีฬาสแต็ค” เป็นยี่ห้อเดียวที่รับอนุญาตให้ใช้ในการแข่งขันของสมาคมฯ

 

สแต็ค มี 2 ความหมาย

1)     กลุ่มของแก้วสแต็คกลุ่มเดียวไม่ว่าจะเป็นอัพสแต็คหรือดาวน์สแต็ค เช่น สแต็ค 3, สแต็ค 6, สแต็ค 10 หรือ

2)     คำเรียกการเรียงแก้วสแต็ค หรือรูปแบบ รวมทั้งการรวมกลุ่มแก้วสแต็ค (เช่น สแต็ค 3-3-3, สแต็ค 3-6-3 และสแต็คไซเคิล)

 

นักกีฬาสแต็ค

ผู้เข้าร่วมแข่งขันในการแข่งขันหรือการจัดงานกีฬาสแต็ค

 

นักกีฬาสแต็คพิเศษ

ผู้ที่มีความบกพร่องทางด้านกายภาพ และ/หรือ ทางสมองที่ทำให้ไม่สามารถใช้ทักษะที่หลากหลายได้ในคราวเดียวกันเหมือนคนทั่วไป นักกีฬาสแต็คพิเศษที่บกพร่องทางสมองต้องได้รับการพิสูจน์และยอมรับจากองค์กรหรือผู้เชี่ยวชาญว่ามีหนึ่งในลักษณะต่อไปนี้คือ การประมวลผลของสมองช้าโดยมีการตรวจวัดอย่างเป็นทางการ หรือมีปัญหาการเรียนรู้ หรือมีปัญหาในการทำงานอันเนื่องมาจากการประมวลผลของสมองช้าจึงจำเป็นต้องใช้เครื่องมือที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ

 

อัพสแต็ค

คือการเรียงแก้วตั้ง “ขึ้น” เป็นพีระมิด ระยะของการเรียงขึ้น นักกีฬาสแต็คเริ่มต้นจากกองแรกก่อนตามลำดับ

 

ดาวน์สแต็ค

คือการรวบกองหรือซ้อนแก้วลง ระยะของการเรียงลง นักกีฬาสแต็คเริ่มเรียงจากกองแรกก่อนตามลำดับ นักกีฬาสแต็คจะต้องเริ่มใช้มือในการเรียงแก้วลง โดยเริ่มเรียงจากกองแรกก่อน ตามด้วยกองที่ 2 และต้องใช้มือประชิดกันเพื่อเรียงลงในกองที่ 2 ก่อนที่จะเรียงสแต็คกองที่ 3 ซึ่งสามารถใช้มือเดียวได้

 

สแต็ค 3-3-3

การอัพสแต็คและดาวน์สแต็ค จากซ้ายไปขวาหรือจากขวาไปซ้าย (แล้วแต่ความถนัด) 3 กลุ่ม กลุ่มละ 3 แก้ว    (3-3-3)

 

สแต็ค 3-6-3

การอัพสแต็คและดาวน์สแต็คจากซ้ายไปขวาหรือจากขวาไปซ้าย (แล้วแต่ความถนัด) 3 กลุ่ม กลุ่มละ 3 แก้วทางซ้าย กลุ่มละ 6 แก้วตรงกลาง และกลุ่มละ 3 แก้วทางขวา (3-6-3)

 

สแต็คไซเคิล

ลักษณะการเรียงสแต็คที่รวมสแต็ค 3-6-3, สแต็ค 6-6 และ สแต็ค 1-10-1 ตามลำดับ และจบด้วยดาวน์ สแต็ค   3-6-3

 

ฟัมเบิล

คำที่ใช้เรียกแก้วที่ตกลงมาระหว่างการอัพแสต็คหรือดาวน์สแต็ค มี 4 แบบ ดังนี้

 1. ทิปเปอร์ คือ แก้วที่หล่นอยู่ที่โต๊ะหรือพื้น
 2. สไลเดอร์ คือ แก้วที่เลื่อนไปซ้อนทับแก้วที่อยู่ต่ำกว่า
 3. ทอปเปลอร์ คือ แก้วที่ดาวน์สแต็คแล้วแต่ตกลงไปอีกด้าน
 4. สแลนเตอร์ คือ

         4.1    ระหว่างการเรียงอัพสแต็ค

                 ก)  ปากแก้วแก้วหนึ่งไปพิงทับก้นแก้วอื่น

                 ข)  แก้วด้านบนของสแต็คอิงแก้วด้านล่างในลักษณะเอียง

         4.2    ระหว่างการเรียงดาวน์สแต็ค แก้วด้านบนของสแต็คควรซ้อนทับแก้วด้านล่าง แต่กลับถูกซ้อนเพียงบางส่วน หรือถูกซ้อนในลักษณะเอียง

 

สแต็คแม็ต เครื่องมือสำหรับจับเวลาอย่างเป็นทางการของสมาคมกีฬาสแต็คโลก

 1. สแต็คแม็ต จะเริ่มทำงานเมื่อมือทั้งสองข้างวางบนแผ่นสัมผัส (touch pad) ซึ่งจะมีไฟสีแดงและสีเขียวแสดงให้รู้ว่าเครื่องจับเวลาพร้อมแล้ว และเวลาจะเริ่มเดินเมื่อนักกีฬาสแต็คยกมือข้างหนึ่งหรือสองข้างออกจากแผ่นสัมผัส  และเวลาจะหยุดลงเมื่อนักกีฬาสแต็ควางมือทั้งสองข้างลงบนแผ่นสัมผัสอีกครั้ง
 2. ตำแหน่งที่วางมือเพื่อเริ่มและหยุดเวลา นักกีฬาสแต็คสามารถใช้ส่วนใดก็ได้ของมือทั้งสองข้าง ตั้งแต่ข้อมือจนถึงปลายนิ้วมือ สัมผัสที่แผ่นสัมผัสเพื่อการเริ่มและหยุดเวลา ทั้งนี้ต้องไม่ใช้ส่วนของข้อมือและแขนในการหยุดเวลา ขณะทำการเริ่มจับเวลา มือของนักกีฬาสแต็คต้องไม่สัมผัสกับแก้วใด ๆ เลย  และเมื่อหยุดเวลามือของนักกีฬาสแต็คอาจสัมผัสกับแก้วได้ ตราบใดที่นักกีฬาสแต็คไม่ได้จับ หรือดูเหมือนจับแก้วใดแก้วหนึ่งเมื่อหยุดเวลา นักกีฬาสามารถเอามือวางที่นาฬิกาจับเวลาขณะที่มืออีกข้างยังคงดาวน์สแต็คจนเสร็จก่อนหยุดเวลาได้

 

พื้นที่บนสแต็คแม็ต คือพื้นที่ด้านบนของสแต็คแม็ตโดยรวมถึงแม็ตและเครื่องจับเวลาด้วย

 

ฮิคคัพ

การที่มือข้างหนึ่งหรือสองข้างขยับเล็กน้อยอย่างไม่ตั้งใจบนแผ่นสัมผัสของสแต็คแม็ต ทำให้สแต็คแม็ตเริ่มจับเวลา โดยส่วนใหญ่ หากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น เครื่องจับเวลาจะหยุดในระยะเวลาอันสั้นหลังจากเริ่มจับเวลาแล้ว เมื่อเกิดฮิคคัพขึ้นจึงไม่ถือว่าเป็น “การสิ้นสุดการแข่งขัน” และจะตั้งเวลาใหม่

 

ลานกีฬาสแต็ค บริเวณจัดการแข่งขัน

 

โต๊ะแข่งขัน และโต๊ะ “อุ่นเครื่อง” (ถ้ามี)

1)  ขนาดมาตรฐานของโต๊ะกีฬาสแต็คมีความกว้าง 72.5 – 77.5 ซม. (29 - 31 นิ้ว)  ความยาว 180 - 187.5 ซม. (72 - 75 นิ้ว) ความสูง 72.5 - 77.5 ซม. (29 - 31 นิ้ว) (หมายเหตุ ในสหรัฐอเมริกา เทียบได้กับโต๊ะพับขนาดมาตรฐาน 2.5 ฟุต X 6 ฟุต)

2)  ทางเลือก  :  นักกีฬาสแต็คที่มีความสูงน้อยกว่า 102 ซม. (40 นิ้ว) อาจเลือกใช้โต๊ะกีฬาสแต็คที่มีความกว้าง 72.5 – 77.5 ซม. (29 - 31 นิ้ว) ความยาว 180 - 187.5 ซม. (72 - 75 นิ้ว) ความสูง 61 ซม. (24 นิ้ว)

 

ฟอลส์สตาร์ท

จะเกิดในการแข่งขันประเภท Head To Head โดยที่มือข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างของผู้เล่นคนแรกออกจากแผ่นสัมผัสของสแต็คแม็ตก่อนกรรมการบอก “ไป”

 

ฟอลส์สต๊อป

1)  ตัวจับเวลาของสแต็คแม็ตถูกหยุด

 1. ก่อนการเรียงสแต็คเสร็จสิ้น (เพื่อป้องกันการสับสนกับคำว่า “ฮิคคัพ” ดูคำจำกัดความจากข้อความก่อนหน้านี้) ทั้งประเภทเดี่ยว คู่ และทีม
 2. ก่อนนักกีฬาสแต็คคนที่สี่ หรือคนสุดท้ายทำการเรียงสแต็คตามลำดับขั้นตอน

(ข้อสังเกต : แก้วทั้งหมดอาจเรียงแบบดาวน์สแต็คและอัพสแต็ค ก่อนเครื่องจับเวลาจะหยุด)

หมายเหตุ : ถ้าสแต็คกองใดกองหนึ่งหรือหลายกองยังขยับเมื่อเครื่องจับเวลาหยุดแล้ว แก้วจะต้องดาวน์สแต็ค อย่างสมบูรณ์ มิฉะนั้นจะถือว่าทำผิดกติกา

2)  การวางมือในตำแหน่งที่ผิด เมื่อสัมผัสสแต็คแม็ต (เพิ่มเติม : ขณะที่หยุดเวลา มือของนักกีฬาสแต็คอาจจะสัมผัสกับแก้วได้ตราบใดที่นักกีฬาสแต็คไม่ได้ถือหรือดูเหมือนถือแก้วใด ๆ เลย)

 

สแครช

คือการทำผิดซึ่งเกิดขึ้นระหว่างการแข่งขันแบบจับเวลาทำให้ไม่มีการบันทึกเวลา

 

ฟุตฟอลท์

เท้าของผู้เล่นเหยียบทับหรืออยู่เลยเส้นแบ่งกลางในการแข่งขันประเภทผลัด

 

จุดโทษ

จุดโทษเกิดขึ้นกับทีมที่ทำผิดในการแข่งขันประเภทผลัดเฮดทูเฮด (Head-To-Head Relay Competition) คือการแข่งขันแบบทีมสองทีมเริ่มพร้อมกัน เช่น ฟอลส์สตาร์ท ฟอลส์สต๊อป หรือการไม่แก้ไขฟัมเบิลให้ถูกต้อง เป็นต้น

 

การทำโทษ

หากมีการทำผิดกติกาและ/หรือมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมจะถูกปรับแพ้ในการแข่งขันในหนึ่งรอบและ/หรือหนึ่งแมช

 

รุ่นการแข่งขัน

ขึ้นอยู่กับอายุของผู้เล่น ซึ่งทางสมาคมจะประกาศในการจัดการแข่งขันแต่ละครั้ง

 

ผู้ฝึกสอน คือ

ผู้นำทีมซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลทีมให้แน่ใจว่าทีมอยู่ถูกที่ถูกเวลาและทำในสิ่งที่ควรทำ

 

รอบคัดเลือก

เป็นการแข่งขันเพื่อคัดเลือกนักกีฬาที่เร็วที่สุด ตามรุ่นอายุนั้น ๆ ตามจำนวนที่กำหนด เพื่อเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

 

รอบชิงชนะเลิศ

เป็นการแข่งขันของนักกีฬาสแต็คที่ผ่านรอบคัดเลือกในรุ่นอายุต่าง ๆ          

บันทึก : จำนวนของผู้เข้ารอบสุดท้ายจะมีหลายรุ่นอายุ ขึ้นอยู่กับการกำหนดของสนามแข่งขันนั้น ๆ

 

การบันทึก

เวลาที่ดีที่สุดจะถูกอนุมัติให้บันทึกไว้ในสมาคมกีฬาสแต็คโลก โดยจะบันทึกเวลาในสนามแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ตามรุ่นอายุ แบ่งตามรัฐ ประเทศ และสถิติโลก สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thewssa.com

 

ขั้นตอนการเรียงสแต็คอย่างถูกต้อง

ขั้นตอนการเรียงสแต็คสามารถทำได้ด้วยมือเดียวหรือสองมือก็ได้ อย่างไรก็ตามยังคงมีกรณีอื่น ๆ อีกที่ควรระวัง

 

สแต็ค 3-3-3 และ สแต็ค 3-6-3

-    เรียงสแต็คจากซ้ายไปขวาหรือจากขวาไปซ้ายก็ได้ (แล้วแต่ความถนัด)

-    ต้องไม่วางมือทั้งสองข้างบนสแต็ค 2 สแต็คพร้อมกันไม่ว่าจะเป็นการเรียงอัพสแต็ค แต่สามารถเรียงอัพสแต็ค ขึ้นในกองหนึ่งพร้อม ๆ กับการดาวน์สแต็คอีกกองหนึ่งได้

-    นักกีฬาสแต็คอาจจะทำการดาวน์สแต็ค 2 กองในเวลาเดียวกันได้ โดยนักกีฬาสแต็คต้องใช้มือทั้งสองข้าง ในการเริ่มดาวน์สแต็คในกองแรก ก่อนที่จะดาวน์สแต็คกองที่ 2 ก่อนที่จะดาวน์สแต็คกองที่ 3 ซึ่งในกองที่ 3 อาจจะดาวน์สแต็คโดยใช้มือเดียวก็ได้

-    การเรียงดาวน์สแต็คต้องเป็นไปในทิศทางเดิมที่อัพสแต็ค เช่น ถ้าคุณทำอัพสแต็คจากซ้ายไปขวา คุณก็ต้องดาวน์สแต็คจากซ้ายไปขวาด้วยเช่นเดียวกัน

 

สแต็คไซเคิล

-    สแต็คไซเคิลเป็นรูปแบบที่ประกอบด้วย สแต็ค 3-6-3, สแต็ค 6-6 และสแต็ค 1-10-1  ทำอย่างต่อเนื่อง  และจบด้วยดาวน์สแต็ค 3-6-3

-    ทำสแต็คจากซ้ายไปขวาหรือจากขวาไปซ้ายก็ได้ (แล้วแต่ความถนัด)

-    นักกีฬาสแต็คอาจจะทำการดาวน์สแต็ค 2 กองในเวลาเดียวกันได้ “โดยนักกีฬาต้องใช้มือทั้งสองข้าง ในการเริ่มดาวน์สแต็คในกองแรก ก่อนที่จะดาวน์สแต็คกองที่ 2 ก่อนที่จะดาวน์สแต็คกองที่ 3 สำหรับกองที่ 3 อาจจะดาวน์สแต็คโดยใช้มือเดียวก็ได้”

-    การเรียงอัพสแต็คและดาวน์สแต็คทั้งแบบ 3-6-3 และ 6-6 ต้องเริ่มด้วยฝั่งเดิมและไปในทิศทางเดิม

-    ในการทำดาวน์สแต็ค 3-6-3 นั้น สแต็ค 3 สุดท้ายสามารถทำด้วยมือเดียวได้และไม่ต้องเก็บให้เรียบร้อย เพื่อทำดาวน์สแต็คให้สมบูรณ์ (ไม่จำเป็นต้องซ้อนแก้วทั้งหมดช่วงที่เปลี่ยนมาเป็นสแต็ค 6-6)

-    หากเกิดทอปเปลอร์ขึ้นในสแต็ค 6 ที่เปลี่ยนจาก 3-6-3 มาเป็น 6-6 ผู้เล่นสามารถเรียงอัพสแต็ค สแต็ค 6 แรกได้  และแก้ไขทอปเปลอร์แล้วจึงมาอัพสแต็ค สแต็ค 6 ที่สอง

-    ขณะทำดาวน์สแต็ค 6-6 เมื่อทำดาวน์สแต็ค 6 แรกเสร็จแล้ว สามารถทำดาวน์สแต็ค 6 ที่สองได้เช่นกัน คำแนะนำ ควรทำดาวน์สแต็ค 6 ครั้งละกลุ่มแล้ววางสแต็ค 6 กลุ่มหนึ่งบนอีกกลุ่ม เพราะดีกว่าและเร็วกว่าที่จะใช้ สแต็ค 6 แรก (ถือแก้วข้างละ 3 ใบ หรือข้างหนึ่งถือ 4 และอีกข้างถือ 2 ใบ) เพื่อจะทำดาวน์สแต็ค สแต็ค 6 ที่สองซึ่งทำให้จบลงด้วยสแต็ค 12  แก้วสแต็คทั้ง 12 ใบจะต้องถูกทำดาวน์ สแต็ค และมารวมกันในแบบ  

ก) ทำดาวน์สแต็คแก้ว 12 ใบในตั้งเดียว หรือ

ข) เมื่อทำดาวน์สแต็คแก้ว 12 ใบเป็นหนึ่งกลุ่มหรือสองกลุ่ม อาจใช้แก้วที่ผู้เล่นถือไว้ได้

-    แก้ว 2 ใบด้านบนจากตั้ง 12 ใบ (หรือผู้เล่นอาจถือไว้ก็ได้) ต้องถูกวางข้างละใบของแก้ว 10 ใบที่เหลือ (รูปแบบ 1-10-1) โดยหงายใบหนึ่งและคว่ำใบหนึ่ง (ผู้เล่นว่าจะคว่ำและหงายข้างใดก็ได้)

-    เมื่อทำอัพสแต็ค 1-10-1 เสร็จแล้ว แก้วทั้งสองข้างทั้งสองใบนั้นดาวน์สแต็คกอง 10 ให้เป็น 3-6-3 ก็จะจบขั้นตอนการสแต็คไซเคิล (หมายเหตุ : แก้วที่อยู่ด้านข้างทั้งสองใบ ไม่จำเป็นต้องถูกพลิกและแตะบนพื้นผิว ก่อนที่จะเก็บแก้วกอง 10 ให้เป็น 3-6-3 และการทำเช่นนั้นก็ไม่ผิดกติกา)

 

คำอธิบายเกี่ยวกับการวางมือ 2 ข้างบนแก้ว 2 ใบในเวลาเดียวกัน

นักกีฬาสแต็คไม่สามารถทำอัพสแต็คหรือดาวน์สแต็คแก้ว 2 กลุ่มได้ในเวลาเดียวกัน และไม่สามารถทำอัพสแต็คกลุ่มหนึ่งขณะที่ดาวน์สแต็คอีกกลุ่มหนึ่งอยู่ มือทั้งสองไม่สามารถวางบนสแต็ค 2 กลุ่มได้ในเวลาเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นอัพ สแต็คหรือดาวน์สแต็ค  เว้นแต่

 1. นักกีฬาสแต็คอาจจะทำการดาวน์สแต็ค 2 กองในเวลาเดียวกันได้ “โดยนักกีฬาต้องใช้มือทั้งสองข้างในการเริ่มดาวน์สแต็คในกองแรก ก่อนที่จะดาวน์สแต็คกองที่ 2 ก่อนที่จะดาวน์สแต็คกองที่ 3 สำหรับกองที่ 3 อาจจะดาวน์สแต็คโดยใช้มือเดียวก็ได้”
 2. ในการทำดาวน์สแต็ค เมื่อทำดาวน์สแต็คได้หนึ่งกองแล้ว นักกีฬาอาจวางมือ ดาวน์สแต็คกองถัดไปได้
 3. ระหว่างการทำดาวน์สแต็ค นักกีฬาสแต็คอาจแก้ไขฟัมเบิลให้ถูกต้องได้ตลอดเวลา แต่ต้องแก้ไขก่อนการหยุดเวลา (ในการแข่งขันแบบจับเวลา) หรือการแตะมือ (ในการแข่งขันแบบผลัด) ผู้เล่นสามารถแก้ไขฟัมเบิลด้วยมือหนึ่งขณะที่อีกมือหนึ่งทำดาวน์สแต็คอื่น
 4. ระหว่างการเรียงรูปแบบไซเคิล การเปลี่ยนจากสแต็คหลักหนึ่ง (3-6-3, 6-6, 1-10-1) ไปยังอีกสแต็ค หนึ่ง ผู้เล่นอาจวางมือทั้งสองข้างบนแก้วได้ในเวลาเดียวกัน เมื่อ

          ก)  เมื่อเปลี่ยนจาก 3-6-3 ไปสู่ 6-6 มือทั้งสองข้างของนักกีฬาสแต็คอาจวางบนสแต็ค 3 ข้างละกลุ่มได้ในเวลาเดียวกัน แต่นักกีฬาสแต็คจะไม่สามารถเรียงสแต็ค 6 กลุ่มแรกจนกว่าจะทำดาวน์สแต็ค 3 กลุ่มสุดท้ายเสร็จสิ้น (กล่าวได้อย่างว่า ไม่สามารถอัพสแต็คและดาวน์สแต็คได้ในเวลาเดียวกัน) แก้ว สแต็ค 3 สุดท้ายต้องถูกนำมาใช้ในสแต็ค 3 แรก (หมายเหตุ นักกีฬาสแต็คอาจเปลี่ยนตำแหน่ง สแต็ค 3 แรกได้โดยการเลื่อนแก้วไปตามพื้นผิวของสแต็คแม็ต ปากแก้วของแก้วด้านล่างต้องสัมผัสกับพื้นผิวของสแต็คแม็ตขณะเปลี่ยนตำแหน่ง หลังจาก สแต็ค 3 สุดท้ายถูกดาวน์สแต็ค เรียบร้อยแล้ว นักกีฬาสแต็คจึงจะสามารถเรียงอัพสแต็ค 6-6 ได้) ไม่จำเป็นต้องวางสแต็ค 3 สุดท้ายบน สแต็ค 3 แรกก่อนการทำสแต็ค 6 แรกแต่สามารถเรียงด้วยวิธี 3-2-1 ได้

          ข)  เมื่อเปลี่ยนจาก 6-6 ไปสู่ 1-10-1 เมื่อได้ทำดาวน์สแต็ค 6 แรกเสร็จแล้ว ก็สามารถดาวน์สแต็ค 6 ที่สองได้ (จำไว้ว่า แก้วทั้ง 12 ใบต้องถูกในดาวน์สแต็คทั้งหมดและอยู่ในตั้งเดียวกันตามที่ได้กล่าวมาแล้ว)

          ค)  เมื่อเปลี่ยนจาก 6-6 ไปสู่ 1-10-1 และจาก 1-10-1 ไปสู่ 3-6-3 เพื่อเสร็จ อาจถือแก้วซ้ายขวาข้างละใบได้ในเวลาเดียวกัน

 

ฟัมเบิล

ในการทำอัพสแต็ค หากเกิดฟัมเบิลขึ้นต้องแก้ทันที เว้นแต่เป็นทอปเปลอร์ หากเกิดทอปเปลอร์ขึ้นก็ไม่ต้องแก้ไขและใช้ทำอัพสแต็คได้ การแก้ไขฟัมเบิลอย่างถูกต้องที่ไม่ถือเป็นการทำผิดกติกานั้น ผู้เล่นต้องแก้ไขแก้วที่ตก ก่อน ทำอัพสแต็คกลุ่มต่อไป ถ้าผู้เล่นเริ่มอัพสแต็คกลุ่มต่อไปก่อน หรือระหว่าง หรือหลังการเกิดฟัมเบิลของกลุ่มก่อนหน้า นักกีฬาสแต็คต้องเก็บแก้วเหล่านั้นตามเดิมและย้อนกลับไปแก้ไขฟัมเบิลก่อนการเรียงกลุ่มอื่นต่อ หากการอัพสแต็คเสร็จสิ้นแล้วเกิดฟัมเบิลขณะดาวน์สแต็ค ไม่จำเป็นต้องสร้างปิระมิดขึ้นใหม่ ผู้เล่นเพียงแค่เก็บแก้วในตำแหน่งเดิม และปฏิบัติตามขั้นตอนเดียวกับการอัพสแต็ค ฟัมเบิลที่เกิดขึ้นขณะดาวน์สแต็คสามารถแก้ไขเมื่อไรก็ได้ และไม่จำเป็นต้องเป็นไปตามลำดับเพียงแต่ต้องถูกแก้ไขก่อนการหยุดเวลา (ในการแข่งขันแบบจับเวลา) ถ้าผู้เล่นทำแก้วตก ผู้ที่สามารถเก็บแก้วได้ก็คือผู้เล่นที่ทำตกเท่านั้น


 • การแข่งขันแบบจับเวลาประเภทเดี่ยว ผู้เล่นจะต้องเข้าแข่งขันในรุ่นอายุของตนเอง การจัดรุ่นอายุของผู้เล่นต้องตรงกับอายุจริงของผู้เล่นในวันแข่งขัน (หมายเหตุ : การแข่งขันที่จัดต่อเนื่องห...

 • การแข่งขันแบบจับเวลาประเภทคู่(Double Cycle) การแข่งขันประเภทคู่ คือ การแข่งขันเป็นที่มีผู้เล่นทีมละสองคนทำงานประสานกันในการเรียงแก้วแบบไซเคิลสแต็ค ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ความท...

 • การแข่งขันประเภทผลัด 3-6-3 แบบจับเวลา(Timed 3-6-3 Relay) การแข่งขันประเภทนี้เป็นการแข่งขันที่ผสมระหว่าง “การแข่งขันประเภททีมผลัด” และ “การแข่งขันแบบจับเวลาประเภทเ...

 • การแข่งขันประเภทผลัด เฮด-ทู-เฮด(Head-to-Head Relay Competition) เพื่อเป็นการแสดงความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา ก่อนและหลังการแข่งขัน ทั้งสองทีมไม่ว่าจะเป็นผู้แพ้หรือผู้ชนะจะต้องยอมรับความจ...

 • การจัดสนามการแข่งขัน กีฬาสแต็ค ตำแหน่งของผู้ตัดสินและกล้องวิดีโอกีฬาสแต็ค ประเภทและรุ่นอายุการแข่งขันกีฬาสแต็ค
Visitors: 228,566