เกี่ยวกับเรา

สมาคมเรียงแก้วและกิจกรรมนันทนาการ

World Speed Stacks and Recreation Association

สมาคมเรียงแก้วฯ โดยคณะทำงานผู้ก่อตั้งสมาคมกีฬาสแต็ค (ประเทศไทย) ได้เริ่มต้นเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเล่นสแต็ค หรือกิจกรรมเรียงแก้วมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2551  เพื่อให้กีฬาสแต็คเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในประเทศไทย  โดยคณะทำงานของเราได้จัดเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมการเล่นกีฬาสแต็ค  สร้างสรรค์หลักสูตรการสอนที่เป็นประโยชน์และน่าสนใจ  สมาคมเรียงแก้วฯ ได้รับการอนุญาตจากสมาคมกีฬาสแต็คโลก (WSSA) ให้จัดการแข่งขันกีฬาสแต็คในประเทศไทย  ซึ่งใช้กติกาและมาตรฐานการแข่งขันตามแบบที่สมาคมกีฬาสแต็คโลก (WSSA) ได้ระบุไว้  และทำหน้าที่จัดหานักกีฬาสแต็คตัวแทนจากประเทศไทยไปร่วมแข่งขันกีฬาสแต็คระดับเอเชีย และระดับโลกในทุกปี

 

สมาคมเรียงแก้วและกิจกรรมนันทนาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. ส่งเสริมให้ "สแต็ค" หรือกิจกรรมเรียงแก้วเป็นที่รู้จักในประเทศไทย

2. กำกับดูแลกฎ กติกา มารยาท ในการแข่งขันสแต็คในประเทศไทย

3. ส่งเสริมการเล่นสแต็คซึ่งเป็นกีฬาเสริมทักษะ พัฒนาการของสมอง และประสาทสัมผัส ในทุกระดับ ทุกเพศ ทุกวัย

4. ส่งเสริมเยาวชนไทยให้ใช้เวลาว่างอย่างเกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด เกมคอมพิวเตอร์ และเกมออนไลน์ต่างๆ

5. สนับสนุนการแข่งขันและการทำสถิติของนักกีฬาสแต็ค

 

สมาคมเรียงแก้วและกิจกรรมนันทนาการ

26/127 ถ.ประเสริฐมนูกิจ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10240

เบอร์โทร 086 369 1075

สมัครรับข่าวสาร

Visitors: 228,566