สมาคมกีฬาเรียงแก้วฯ

สมาคมกีฬาสแต็ค (ประเทศไทย) WSSA Thailand

สมาคมกีฬาสแต็คก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ.2551  ภายใต้การดูแลของการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เพื่อส่งเสริมกีฬาสแต็คให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในประเทศไทย  โดยมีเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเล่นกีฬาสแต็ค  สร้างสรรค์หลักสูตรการสอนที่เป็นประโยชน์และน่าสนใจ  สมาคมกีฬาสแต็คเป็นผู้เดียวที่ได้รับการอนุญาตให้จัดการแข่งขันกีฬาสแต็คในประเทศไทย  ซึ่งใช้กติกาและมาตรฐานการแข่งขันตามแบบที่สมาคมกีฬาสแต็คโลก (WSSA) ได้ระบุไว้  และทำหน้าที่จัดหานักกีฬาสแต็คตัวแทนจากประเทศไทยไปร่วมแข่งขันกีฬาสแต็คระดับเอเชีย และระดับโลกในทุกปี

 

สมาคมกีฬาสแต็ค (ประเทศไทย) มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. ส่งเสริมให้กีฬาสแต็คเป็นที่รู้จักในประเทศไทย

2. กำกับดูแลกฎ กติกา มารยาท ในการแข่งขันกีฬาสแต็คในประเทศไทย

3. ส่งเสริมการเล่นกีฬาสแต็คซึ่งเป็นกีฬาเสริมทักษะ พัฒนาการของสมอง และประสาทสัมผัส ในทุกระดับ ทุกเพศ ทุกวัย

4. ส่งเสริมเยาวชนไทยให้ใช้เวลาว่างอย่างเกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด เกมคอมพิวเตอร์ และเกมออนไลน์ต่างๆ

5. สนับสนุนการแข่งขันและการทำสถิติของนักกีฬาสแต็ค

 

สมาคมกีฬาสแต็ค (ประเทศไทย)

864/93 สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310

เบอร์โทร 09 5953 3120

สมัครรับข่าวสาร


  • วิสัยทัศน์ สร้างชุมชนแห่งการเล่นกีฬาสแต็คที่แข็งแรงในประเทศไทย ภารกิจหลักของสมาคมกีฬาสแต็ค (ประเทศไทย)สมาคมกีฬาสแต็ค (WSSAThailand)ส่งเสริมให้มีการสร้างมาตรฐานและการเติบโตของกีฬาสแ...

  • logo WSSA_Thailand_Blue.jpg
    ข่าวสารแวดวงกีฬาสแต็ค

  • อุดมพร
Visitors: 218,003